Spectrum Progress jest pomysłodawcą i podmiotem realizującym projekt: “ Dolnośląskie szkoły przyjazne dzieciom ze spektrum autyzmu” w ramach którego odbędzie się cykl szkoleń pt.: “ Autyzm w szkole. Problem czy wyzwanie? Włączanie dzieci z autyzmem w środowisko szkolne”. Nadrzędnym celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat włączenia uczniów z autyzmem w środowisko szkoły ogólnodostępnej (edukacja włączająca) oraz narzędzia, które usprawnią codzienną pracę z podopiecznymi.

 

Biorąc pod uwagę, że polskie szkoły i pracujący w nich nauczyciele mają utrudniony dostęp do szkoleń, które byłyby zagwarantowanych
przez instytucje państwowe, stworzyliśmy szkolenie, którego przebieg odpowiada potrzebom pedagogów i pozostałych osób pracujących na co dzień
w placówkach oświatowych i mających stały kontakt z dziećmi ze spektrum autyzmu.

 

Brak informacji nt. tego jak stworzyć komfortowe warunki zarówno dla samego dziecka, pozostałych uczniów w klasie i nauczyciela prowadzącego, skutkuje frustracją wszystkich zaangażowanych i niepotrzebnym, nawarstwiającym się zdenerwowaniem, co przekłada się na złą atmosferę w grupie i gorsze wyniki kształcenia.

 

Można temu zapobiec.

 

Najlepszą metodą zdobywania wiedzy są warsztaty i dlatego nasze szkolenie przyjęło właśnie taką praktyczną formę. Uczestnicy, doświadczając
na własnej skórze tego, z czym wiążą się zaburzenia wynikające ze spektrum autyzmu, szybciej rozumieją, co dzieje się z dzieckiem ze spektrum
i jest im łatwiej odnaleźć się w codziennych sytuacjach.

 

dolnoslaskie szkoly zdjecie

 

Każdy z nauczycieli biorących udział w warsztatach poznaje metody pracy zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem, dzięki czemu każda ze stron bazuje
na tych samych informacjach i postępuje na co dzień według wspólnie opracowanej strategii. Spójny sposób komunikacji z potrzebującym dzieckiem
zarówno ze strony nauczycieli, kolegów i rodziców sprawia, że łatwiej odnajduje się w różnych sytuacjach, czuje się dobrze w grupie i efektywniej
porozumiewa się z otoczeniem.

 

Elementem składowym szkolenia jest również część teoretyczna, w czasie której skupiamy się na samej diagnozie i genezie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Gros uwagi jest jednak skupione na ćwiczeniach, dzięki którym uczestnicy zdobywają umiejętności komunikacyjne, które pozwalają im odpowiednio układać relacje z podopiecznymi, rodzicami i pozostałymi uczniami. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że baza w postaci wspólnej wiedzy jest najlepszym punktem wyjścia dodobrych relacji między szkołą a uczniem i jego rodzicami. Nieporozumienia i konflikty bardzo często wynikają właśnie z braku sprawdzonych informacji, albo niewiedzy nt. tego, jak te informacje interpretować i jak opisane zachowania wyglądają w rzeczywistości. Prowadzą one do sytuacji stresowych, które negatywnie wpływają na wszystkich zaangażowanych.

 

Naszą misją jest, by dzieci ze spektrum autyzmu czuły się częścią społeczności szkolnej, w której na co dzień funkcjonują, a ich koledzy i koleżanki ze szkolnej ławy oraz nauczyciele, dysponując wiedzą i umiejętnościami, mieli pewność, jak prawidłowo się z nimi komunikować i zapewnić im jak najlepszy potencjał. Planujemy również rozszerzyć obszar naszej działalności i uruchomić cykl szkoleń w kolejnych polskich województwach.

 

Cykl szkoleń rozpocznie się w lutym 2017 roku. Zainteresowane szkoły, rodziców, nauczycieli zapraszamy do udziału. Więcej informacji o programie możesz uzyskać w zakładce szkolenia. 

Zobacz również

Aktualności

Jak budować zdolności językowe dziecka, które komunikuje się bez słów - Metodą Hanen?

31.01.2017 Rady te są przeznaczone dla rodziców, których dziecko podczas komunikowania się używa kombinacji dźwięków, gestów (np. wskazywanie, kręcenie głową, aby...

Wczesne wspomaganie językowe dla dzieci ze spektrum autyzmu - Program "More Than Words" dla logopedów i rodziców, nareszcie w Polsce.

24.01.2017       The Hanen Centre - Centrum Hanen   The Hanen Centreto kanadyjska, międzynarodowa organizacja charytatywna, która powstała 40 lat temu.  Jej misją jest...

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole - 6 kroków do sukcesu.

28.12.2016 Uczeń ze spektrum autyzmu, nauczyciel i pozostali uczniowie, będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom jakie stawia włączenie ucznia z autyzmem w...