Osoby ze spektrum autyzmu aż pięciokrotnie częściej cierpią na zaburzenia związane z zespołem lęku uogólnionego. Potwierdzają
to liczne badania naukowe.

 

Za główną przyczynę powstawania zaburzeń podaje się upośledzenie w możliwości rozpoznawania emocji innych ludzi oraz własnych.
Do powstawania stanów lękowych przyczyniają się takie sytuacje jak:

 

• trudności w radzeniu sobie z niepewnością i przypadkowością zdarzeń,
• problemy z akceptacją i rozumieniem emocji,
• niezdolność w rozpoznawaniu emocji u innych ludzi oraz problemy
z wyrażaniem własnych uczuć.

 

Osoby ze spectrum autyzmu mają problemy ze zrozumieniem nie tylko cudzych emocji ale także własnych. Mindfullness, czyli uważność, praca nad świadomością własnego ciała, emocjami, trening redukcji stresu, nauka rozumienia własnych myśli. Najnowsze badania nad technikami Mindfulness potwierdzają, że mogą one być efektywną formą terapii dla osób ze spektrum autyzmu. City University London, Newcastle University oraz Brigham Young University, przeprowadziły badania na grupie 151 osób dorosłych, z których 76 miało diagnozę autyzmu a 75 nie. Każda osoba wypełniła kilka formularzy ze specjalnie przygotowanymi pytaniami, które były stworzone pod kątem badania niepokoju, akceptacji i zdolności rozpoznawania emocji, zarówno swoich jak i innych ludzi, oraz zdolności dostosowywania się do sytuacji niezaplanowanych. Wyniki badań potwierdziły, że osoby ze spektrum autyzmu charakteryzuje o wiele większy poziom stresu niż osoby nie znajdujące się w grupie spektrum. Badania wykazały również, że to właśnie niezrozumienie emocji cudzych i własnych, oraz problemy z radzeniem sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych, są głównymi przyczynami powstawania niepokoju i stresu u osób ze spektrum. Praca naukowców pociąga ważne implikacje i wskazuje na metody efektywnych terapii. Naukowcy uważają, że metody oparte na Mindfulness dają dobre efekty w obniżeniu poziomu stresu, niepokoju, stanów lękowych u osób z autyzmem. Badania zostały opublikowane w Journal of Abnormal Psychology.

 

co ma mindfullnes do autyzmu zdjecie

 

O użyciu technik Mindfulness w terapii osób ze spektrum autyzmu mówi również dr Neil Hammond, psycholog kliniczny, pracujący w NHS Foundation Trust.
Jej zdaniem użycie techniki Mindfulness w terapii autyzmu przynosi ogromne korzyści w minimalizowaniu niepokoju, stanów napięcia i stresu. Opisuje jak użycie tych technik wpływa na poprawę funkcjonowania osób ze spektrum. Według badań przeprowadzonych przez dr Neil, zastosowanie technik Mindfullness wpływa na:

 

•   poprawę jakości snu,
•   zminimalizowanie stresu,
•   zminimalizowanie stanów depresyjnych,
•   zdolność panowania nad złością,
•   poprawę w zdolności do nauki,
•   poprawę w stabilności emocjonalnej.

 

Wszystkie dotychczasowe badania, sprawdzające zastosowanie technik Mindfulness w pracy z osobami ze spektrum autyzmu dały obiecujące rezultaty.
Idąc o krok dalej należałoby powiedzieć, że specjalnie stworzone programy oparte na teorii uważności zostały zaproponowane również dla rodziców dzieci
ze spektrum autyzmu. W jednym z badań przeprowadzonych przez Research Institute of Child Development and Education ( University of Amsterdam), uczestnikom, którymi byli rodzice, dzieci ze spektrum autyzmu, zaproponowano sesje terapeutyczne oparte na Mindfulness przez kolejne 9 tygodni. Rodzice zaobserwowali zdecydowane polepszenie zachowania podopiecznych w obrębie kompetencji społecznych, komunikacji, motywacji. Rodzice czuli się bardziej kompetentni i mówili o poprawie jakości życia swojego i dzieci. Trening nie polegał na wyposażeniu rodziców w konkretne techniki pracy z dziećmi, miał raczej za zadanie zmianę ich postawy do pracy, sposób bycia i spędzania czasu z własnymi dziećmi.

 

Źródła i odnośniki:

http://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/mindfulness-adults-autism-spectrum-conditions-professional-perspective

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3665888/Why-DOES-autism-cause-anxiety-Scientists-say-people-condition-t-understand-emotions.html

Esther I de Bruin, Research Institute of Child Development and Education (RICDE), University of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 127, 1018 WS Amsterdam, The Netherlands
http://library.autism.org.uk/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/43856

Zobacz również

Aktualności

Jak budować zdolności językowe dziecka, które komunikuje się bez słów - Metodą Hanen?

31.01.2017 Rady te są przeznaczone dla rodziców, których dziecko podczas komunikowania się używa kombinacji dźwięków, gestów (np. wskazywanie, kręcenie głową, aby...

Wczesne wspomaganie językowe dla dzieci ze spektrum autyzmu - Program "More Than Words" dla logopedów i rodziców, nareszcie w Polsce.

24.01.2017       The Hanen Centre - Centrum Hanen   The Hanen Centreto kanadyjska, międzynarodowa organizacja charytatywna, która powstała 40 lat temu.  Jej misją jest...

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole - 6 kroków do sukcesu.

28.12.2016 Uczeń ze spektrum autyzmu, nauczyciel i pozostali uczniowie, będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom jakie stawia włączenie ucznia z autyzmem w...